anayasa

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Müslümanlar ve Anayasa

Yeni Anayasa Süreci - Metin YILMAZ

Anayasalar toplumların kurucu metinleridir. İktidarı sınırlama, yöneten yönetilen ilişkisine denge getirme arayışlarının bir neticesi olarak ortaya çıkmışlar ve beşer hayatındaki gelişmelere paralel olarak “birlikte yaşamanın” teminine doğru evirilmişlerdir. Toplumlar artık farklı etnik, siyasi, dini, mezhebi kimlik sahiplerini bünyelerinde barındırmaktadır. Üstelik insanlık farklılıklara tahammülsüzlükten, farklı olanı ötekileştiren ve ikinci sınıflaştıran yaklaşımlardan, farklılıkları kabullenme ve farklılıklara rağmen birlikte yaşama fikri olgunluğuna ulaşmış bulunmaktadır. Dün çoğunluk olanın azınlık olana kendini dayatması gayet doğal kabul edilirken, bugün azınlıkların hak ve özgürlüklerinin durumu daha çok dikkat çeker hale gelmiştir. Bireyin hak ve özgürlük sahibi oluşu, dini, dili, rengi, milleti ne olursa olsun eşitliği evrensel bir değer olarak beşerin zihin kodları arasındaki yerini almıştır.

ANAYASA MESELESİNE İSLAMİ ÇÖZÜM

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ANAYASA MESELESİNE
İSLAMİ ÇÖZÜM

İSLAMİ ANAYASA TASARISI
VE
GEREKCESİ

Bugünlerde hem Ortadoğudaki Mısır, Tunus, Libya gibi halkı müslüman ülkelerde hem de Türkiye’de değişim, dönüşüm rüzgarları ile birlikte “yeni bir anayasa yapmak meselesi” gündemdedir. Topyekün yeni bir anayasa yapmak veya benimsemek aslında o ülkedeki rejimin değişmesi, paradigmanın değişmesi, egemenliğin merkezinin ve egemen güçlerin değişmesi demektir. Fakat burada bazı istifhamlar var:
--Bu “yeni anayasa” söylemini gündeme taşıyanlar gerçekten bunu yapacaklar mı?..
--“Yenilik” ve “değişim” vaadlerinde ne kadar samimidirler?...
--Bu söylemlerinde gerçekten “köklü bir değişimi” mi yoksa ambalaj yada makyaj değişikliğini mi kastediyorlar?..
--Kökleri toplumun derinliklerinde olan ve genel hüsnü kabul gören bir anayasa yapmayı başarabilecekler mi?..

Bu istifhamların gölgesinde bir sorun olarak algılanan “yeni anayasa belirleme” çalışmalarına bu yazımızla İslami bir bakış açısı ve çözüm sunmaya çalışacağız inşaallah. Tevfik Allah’tandır.

ANAYASANIN MİSYONU

Bilindiği gibi anayasa günümüzde toplumsal ve siyasal organizasyonun bir nevi zorunlu klavuzu olarak algılanmaktadır. Zira anayasa; bir toplumdaki siyasi baskın örgüt olan devletin, toplumu yönetirken kullandığı rejimi, sistemi, ideolojiyi belirler. Bunu yaparken de; -egemenliğin, -sulta / otorite sahibinin,
-yönetim şeklinin ve sisteminin ne olduğunu, -yöneticilerin ve yönetilenlerin temel hak, yetki ve sorumluluklarının ne olduğunu, -yöneticilerin yönetime gelme ve yönetimden ayrılma şartlarının ve yönteminin ne olduğunu belirler.

Bununla güdülen gaye; toplumda yönetici ile yönetilenler arasında ihtilafların çıktığında anayasa kendisine başvurulan nihai merci olsun ki bir siyasi istikrar ve barış ortamı sağlansın. Yani toplumsal barış, huzur, istikrar, adalet ve güvenlik temin edilsin.

ANAYASA MAHKEMESİ HALKIN TALEPLERİNE SAYGI DUYMALIDIR!

BASIN AÇIKLAMASINA DAVET

TBMM'nin yaptığı anayasa değişikliklerini görüşmeye karar veren Anayasa Mahkemesi (AYM) halkın taleplerini dikkate almalıdır. Aşağıda imzası olan bizler, AYM'nin daha önce verdiği pek çok kararda, hukuku, toplumsal ihtiyaçları, halkın taleplerini esas almak yerine, statükoyu ne pahasına olursa olsun koruma kaygısıyla hareket ettiğine dair halkımızda oluşan yaygın kanaat sebebiyle endişeliyiz.

AYM'yi uyaracağımız ve halkımıza sorumluluk çağrısı yapacağımız basın toplantısına tüm medya mensupları davetlidir.

Çağrıcı Kuruluşlar

AKV, AKDAV, AKABE VAKFI, FATİH AKINCILARI, HİKMET VAKFI, İHH, İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ, MAZLUMDER, ÖZGÜRDER.

Reklam

İçeriği paylaş