din islam

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

İSLAM AĞACI

İSLAM AĞACI

İslam ağacının kökü ve gövdesi iman, dalları ibadet, meyvesi ise güzel ahlaktır. İbadet de güzel ahlaktan sayılır. İnsanın yaratılış amacı bunları elde ederek kamil bir insan olup sonsuz mutluluğa kavuşmaktır.

İman : İlim yoluyla marifetullaha ve muhabbetullah ulaşmak

İbadet : namaz, oruç, zekat, hac, zikir, ilim, salih amel(güzel, iyi iş)

Güzel ahlak : İradesini doğru yönde kullanarak kötü huylardan kurtulmak ve iyi huyları kazanmak

Namaz ibadeti, insanı bireysel olarak Allah'a bağlayan külli bir ibadet olarak onun tek gerçek ilah olduğunun ilanı olması yanında cemaatle icrası da toplumsal birlikteliğin ve eşitliğin bir ifadesidir. Aynı zamanda insanın kibir kötü ahlakından uzak olduğunun somut bir göstergesidir. Oruç ibadeti, Allah'ın emrinin nefisten üstün tutulduğunun yani nefsin emrinde bir köle değil irade gücüyle hür oluşunun bir nişanıdır. Böylece gerçek özgürlüğün Allah'a kul olmaktan geçtiği anlatılır. Bunun yanında fakirlerin halinin anlaşılması ve böylece insanlar arasında yardımlaşmayı teşvik etme gayesi taşır. Zekat ibadeti, kazancın bireysel olmadığını ve aynı zamanda insanın bencillik ve cimrilik hastalıklarından uzak olması gerektiğini anlatarak iyiliği yüceltir. İnsan, insanın kurdu değil, yardımcısı olmalıdır, fikrini yüceltir.

Neticede bütün ibadetler Allah'a boyun eğip kul olmanın bir göstergesi olması yanında insanlığın bozuk fikirlerini de düzeltmeyi hedefler. Yani bütün krizlerin temelindeki, gerçek kuvvet sahibinin Allah olduğu(Tevhit) fikrinin unutulmasının, bencillik, kibir ve cimrilik huylarının, sadece güçlü olanın yaşama hakkı vardır, fikrinin yanlışlığı ifade edilmiş olur. Böylece çözüm yolunun tek ilah olarak Allah'ı kabul edip ona itaat edilmesi olduğu anlatılmış olur. İbadetlerin külli hikmetler, mesajlar içerdiği anlaşılır.

Reklam

İçeriği paylaş