Epistemolojik

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Birlikte Yaşamak Epistemolojik mi, Siyasi Bir Sorun Mu?

Ebuzer Demirci: Toplumların farklı açılardan barındırdığı renklilikler gittikçe artıyor. Dünya görüşünden, doğal özelliklere, çıkar ilişkilerine kadar çeşitlilik gösteren bu farklılıklar öyle veya böyle çatışmalara neden oluyor. Tarih çoğunlukla bu sorunun çözümü için “tek tipleştirme”nin bir yöntem olarak kullanıldığı çözümler içeriyor. Yakın zamanlarda ise “bir arada yaşamak” gibi bir fikir ortaya çıktı ve birlikte yaşamanın felsefi temelleri (dinsel çoğulculuk) oluşturulmaya çalışılıyor.

Yasin Aktay: Evet, sizin de işaret ettiğiniz gibi toplumların farklı açılardan barındırdığı renklilikler gittikçe artıyor. Aslında bir açıdan artıyor, bir açıdan da yok oluyor. Dünyada kültürel farklılıkların giderek yok olduğuna dair bir tez de var. Çünkü ortak tüketim kalıpları, dünyada gelişen yeni teknolojinin ortaya koyduğu ve küreselleşmenin beraberinde getirdiği kaynaşma, dünyanın bir köye dönüşmüş olması dolayısıyla her tarafında aynı kültürün giderek daha fazla teneffüs ediliyor olduğuna/yaşanıyor olduğuna dair bir gözlem, bir tecrübe de var. Bu tecrübe bizi, kültüre ancak teknolojiyi ve maddi dünyayı merkeze alan bir yaklaşım sergilemeye sevk ediyor. Kültür burada maddi dünyanın etkisi altında şekillendiği ölçüde, birbiriyle aynılaştığı söylenebilecek bir şeydir. Müslüman’ı da gayrimüslimi de aynı yemeği yiyor/tüketiyor, aynı davranış tarzıyla tüketim yapıyor. Yaşam kalıpları aynı, mimari aynı, insanların bindikleri/ulaşım için kullandıkları araçlar birbirinin aynısı.

Reklam

İçeriği paylaş