Hz. Ali

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Nükteler 2

Nasıl Hesaba Çeker?
Biri, Hz. Ali Efendimize (r.a.) gelerek: "Ya Ali! Allah bu kadar insanı nasıl hesaba çeker?"
diye sorduğunda Hz. Ali'den şu cevap almış: "Nasıl rızıklandırıyorsa, öyle."
O Büyüktür
Hz. Abbas'a soruldu: "Sen mi büyüksün, yoksa Hz. Peygamber mi?" Peygamberimizin amcası olan Hz. Abbas, şu cevabı verdiler:
"Ben ondan önce doğdum; ama O (a.s.m.) benden büyüktür."
Nasıl Bilir?
Biri Hz. Aişe Validemize sormuş: "Ey Mü'minlerin annesi, bir insan kendisinin iyilerden olduğunu nasıl bilir?" Hz. Aişe Annemiz: "Kendisinin kötülerden olduğunu bildiği zaman," diye cevap vermiş. Bunun üzerine aynı şahıs: "Peki kendisinin kötü insanlardan olduğunu nasıl bilir?" diye sormuş. Hz. Aişe Annemiz bu kez de şöyle demiş: "Kendini iyilerden gördüğü zaman."
Miras
Günün birinde Ebu Hureyye (r.a.) sokakta gördüğü insanlara:
"Burada boşu boşuna ne dolaşıp duruyorsunuz? Mescide koşun; orada Resül-i Ekrem'in (a.s.m.) mirası bölüşülüyor. Siz de alın," der. Bunu işiten kişiler hemen mescide giderler. Ama orada herhangi bir mal varlığının paylaşıldığını göremeyince de geri gelip, Ebu Hureyre'ye (r.a.): "Biz senin söylediğin gibi bir taksim görmedik," derler. Ebu Hureyre (r.a.):
"Peki ne gördünüz?" diye sorar. Onlar da:
"Mescidde kimi Kur'an okuyor, kimi zikir yapıyor, kimi ilim öğreniyor," derler.
Bunun üzerine Ebu Hureyre (r.a.) şöyle der: "İşte Resül-i Ekrem'in (a.s.m.) mirası odur..."
Komşumu Sattım
Büyük Kur'an hizmetkârı Ebu'l-Esved (r.a.) komşularından memnun değilmiş.
Bu yüzden evini değiştirmeye karar vermiş ve evini satıp başka bir yerden ev almış.
Onun evini sattığını duyanlardan biri:
"Yazık oldu," demiş. evini satmışsın." O ise şöyle karşılık vermiş:
"Hayır, ben evimi değil, komşumu sattım. Evimi satmış olsaydım şimdi evsiz kalmıştım.

HZ.ALİ’NİN ŞEHADETİ

Hz. Ali peygamber efendimizin amcasının oğlu ilk Müslümanlardan, Allah’ın arslanı ve ilmin kapısıdır. Muaviye meşru halife Hz Aliye karşı ayaklandı ve Sıffin savaşı oldu. Sıffin savaşında mızrakların ucuna Kuran sayfaları taktılar. Bunun üzerine savaş durduruldu. Hakemler seçildi. Hakemler halifenin kim olacağını belirleyecekti. Fakat hileye başvurup Muaviye’yi Amr Bin As halife ilan etti.
Hz. Ali bu hileyi kabullenmedi meşru halifeliği devam ettirdi. Haricilerden üç kişi kendi aralarında yemin ederek Muaviye’yi Amr Bin As’ı ve Hz. Ali’yi öldürmeye karar verdiler. Sadece Hz. Ali’yi haricilerden İbn Mülcan camiya giderken zehirli kılıcıyla şehit edildi. Hz. Ali’ beynine kadar işleyen derin bir yara aldı. Buna rağmen metanetini kaybetmedi. Oğullarını çağırarak ağlayan oğullarına veciz tavsiyelerde bulundu. Bunlardan bazıları şunlardı:
1. Zenginliğin en büyü akıldır.
2.Fakirliğin en büyüğü ahmaklıktır.
3.Vahşetin en büyüğü kibirdir.
4.Meziyetlerin en büyüğü de güzel ahlaktır.
5.Ahmaklarla arkadaş olma.
6.Yalancılarla asla dost olma.
7.Cimrilerle arkadaşlık kurma.
8.Dine lakayt davrananlarla dostluk kurma.

Reklam

İçeriği paylaş