istikrar

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Lider Ülke Olmada En Mühim Mesele

Lider Ülke Olma Hedefinde En Mühim Mesele

Üç kıtaya hakim olan büyük bir medeniyet kuran bir milletin torunları olan Türkiye'nin ve nihai hak din olan İslam'ın dünyada bugün içinde bulunduğu durum malesef tarihine ve şanına yaraşır değildir.
Bu durumun niçin böyle olduğu irdelendiğinde tespit edilen bazı temel hakikatlerle beraber esas meselenin gözden kaçtığı görülüyor.
O da hızlı gelişmenin yaşanabileceği, yaşanması gerekirdi, 20. asrın ikinci yarısında siyasi istikrar sağlanamamış olmasıdır. Bunun bir temel sebebi askeri darbeler olup bu yara inşallah büyük ölçüde tedavi edilmiştir.
Fakat ikinci ve esas sebebi seçim sistemidir. Seçim sistemi tartışmalarının alevlendiği son zamanlarda konuşulan onca şey içinde esas mesele gözden kaçmış gibi görünüyor. Mesele ne baraj meselesi ne de seçimin dar veya daraltılmış bölge kavramıdır. Esas ve en mühim sorun koalisyon hükümetlerine sebep olacak bir yapının varlığıdır.
Koalisyonlar ise ülkeyi yönetme becerisine sahip olmayanların sürekli seçimlerde belli oy oranlarını alarak tekrar seçilmesini getirerek gelişimin önündeki en temel engel olmuştur. Çünkü 2,3,4 partinin ortak hükümet kurduğu durumlarda partiler beceriksizliklerini, iş bilmezliklerini veya artniyetliliklerini suçu başka ortaklara atarak kurtulmaktadırlar. Yani aslında kötü duruma, krize şu parti sebep oldu, biz iyi işler yapacaktık, şu ortak yaptırmadı deyip kendi seçmenini kolayca inandırarak aynı oy oranlarını yine alabilmektedir. Tekrar tekrar hükümet ortağı olmakta ve böylece yıllar geçmekte, ülke yerinde saymaktadır. Yani ülkeyi yönetenlerin sorumluluk taşımadığı, halk önünde hesap vermediği çarpık bir işleyiş kısır döngü devam edip gitmektedir. Allah'tan 2001'deki büyük kriz durumu büyük ölçüde değiştirmiştir. Fakat sistem aynı kaldığı sürece benzer süreçlerin yaşanması her zaman ihtimal dahilindedir.

Reklam

İçeriği paylaş