Kötülük Problemi ve Ateizm

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Kötülük Problemi ve Ateizm

Kötülük Problemi ve Ateizm

Felsefede çok tartışılan ve ateizmin temel dayanaklarının başında gelen, evrim teorisinden daha kuvvetli bir mantık delili olarak öne sürülen "Kötülük Problemi ve Tanrı" konusu üzerinde ortaya konan düşüncelerin tatmin edici olmayışı Batıda, "Kainatın varlık sebebinin" doğru bilinmeyişinden kaynaklanmıştır. Dolayısıyla bu sorunun çözümüne yönelik silsile halinde akıl yürütmeler yapılmış ancak tam bir sonuca varılamamıştır.
İslam dünyasında bu sorun daha iyi analiz edilmiş fakat anlatılanlar çok detaylandırıldığı için esas mesele tam izaha kavuşmamış gibi görünmektedir.
Bu konunun gerçekten önyargısız bir arayış içinde olanlar için izahı şöylece yapılabilir:
Buradaki sorunun mantıksal açıdan cevabı iki seçenekten birini içerir:
1. Tanrı yoktur. Çünkü Tanrı varsa kötülük olamaz. Dünyada kötülüklerin bulunduğu açık olduğuna göre Tanrı yoktur. Tanrı ve kötülük aynı anda olamaz. Tanrı mutlak güce sahip yaratıcı olarak kötülüğe izin vermez.
2. Tanrı vardır. Tanrı ve kötülük aynı anda olabilir. Bu önerme savunulursa mantıksal açıdan şu soruya cevap verilmelidir: "O halde Tanrı kötülükleri niçin yaratmıştır? Mutlak güce sahip olduğu halde buna niçin izin vermektedir? "
İkinci cevabın mantıki açıdan kabul edilmesi için devamındaki sorunun mantıki, akli cevabı verilmesi gerekir.
Bize göre sorunun cevabı ikinci seçenektir ve izahı şöyledir:
İkinci seçeneğin doğruluğu mantıksal olarak Tanrı'nın kötülükler dolu dünyayı yaratma amacının ne olduğunu ifade etmeyi gerektirir.
İSLAMA GÖRE KAİNATIN VE DÜNYANIN YANİ İNSANIN YARATILIŞ AMACI ŞÖYLE İFADE EDİLİR:

AMAÇ, SEBEP

Reklam

İçeriği paylaş