kültür

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

DİL ve EMPERYALİZM

DİL ve EMPERYALİZM

Dil, bir milleti millet yapan temel değerdir. Türk milleti demek aynı dili konuşan insanları ifade eder. Yani Türkçe konuşan insanlar demektir. Türk olduğu halde Türkçe konuşamayan yabancı ülkelerdeki Türkler, kendilerini Türk olarak tanımlasalar da bu da aslında yine Türkçe konuşan insanların bulunmasından, bu insanların belli bir vatanı bulunmasından kaynaklanır. Aksi halde Türkçe konuşmadığı halde kendini Türk olarak tanımlayan bir insan birkaç nesil sonra Türklükten bahsetmeyecektir. Şimdi karşı bir düşünce olarak Türkçe konuştuğu halde kendini Türk değil Rum, Ermeni olarak tanımlayanlardan bahsedilebilir fakat onlar için de aynı şey söz konusudur. Rumca’nın, Ermenice’nin konuşulduğu ve bu dili konuşan insanların yaşadığı bir ülke olması onları korumaktadır. Burada din faktörü de vardır ama belirleyici olan dildir.

Dil, kültürün temel bir unsuru ve aynı zamanda taşıyıcısıdır. Yani, tarih, gelenek ve görenekler, dünya görüşü gibi kültür unsurları dil sayesinde yeni nesillere taşınır. Bu yüzden emperyalist batılı ülkeler sömürgeleştirdikleri ülkelerde yaptıkları ilk iş yerel dil yerine kendi dillerinin konuşulmasını sağlamak faaliyeti olmuştur. Çünkü dil, değiştirilirse milletlerin tarihleriyle olan bağları kesilecek, kimlikleri, tarihi hafızaları da unutturulmuş olacaktır. Bu yüzden gelişmiş ülkeler milli dillerini korumaya ve geliştirmeye çok önem verirler.

Dilin bu kuvvetli milli yönü, dillerdeki yabancı kelime kullanımının da sorgulanmasına yol açmıştır. Acaba bir dilde yabancı kelimeler kullanılmalı mı? Kullanılacaksa hangi sınırlar içinde olmalı? Yabancı kelime kullanımı bir dilin milli olma özelliğini ortadan kaldırır mı? Yoksa hiç yabancı kelime kullanılmamalı mıdır?

Dillerde yabancı kelime kullanımının belli başlı sebepleri şunlardır:
1. Aşağılık psikolojisi, özenti veya moda
2. Bilgili görünme isteği, yenilik veya ilerilik yapma düşüncesi
3. Türkçe'yi bilmeme veya umursamama

KÜRESEL SÖMÜRÜ VE İSLAM

KÜRESEL SÖMÜRÜ VE İSLAM

Çağdaş sömürü artık evrensel diye nitelenen ve şu kavramlarla özetlenebilecek hayat tarzının ihracıyla, insanlığa benimsetilmesiyle gerçekleşmektedir: Demokrasi, bireysel özgürlük, liberalizm (serbest piyasa ekonomisi, yani zayıfın(sömürülen milletlerin) güçlüye karşı korunmadığı), çağdaş yaşam veya modernizm, hümanizm, konforizm.    
Hızlı ve güdümlü kültür değişimi batı teknolojisinin ürünü olan her malı kolaylıkla tüketebilmeye yatkın ve üstelik istekli standart insan yığınları oluşturmayı hedeflemektedir. Batının amacı, bütün dünyayı bir pazar haline getirebilmektir.

Bireysel özgürlük ve konforizm  dünyevi nimetlerden zevk ve lezzet alma esasına dayalı bir yaşama tarzını ifade etmektedir. Dünyayı amaç edinen, hep daha iyisini ve fazlasını tüketme hevesi olan, mutluluğun ölçüsünü sahip olunan maddiyat miktarına ve tüketim miktarına göre belirleyen bir hayat tarzı. Bu hayat tarzının en belirleyici sonucu olarak önce ve sadece kendini düşünen menfaatine göre hareket eden insanların yetişmesidir. Bu da toplumlardaki birlik ve beraberliğin yıkılışı, geri gelmez şekilde kayboluşu demektir.

Reklam

İçeriği paylaş