Lider Ülke

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Lider Ülke Olmada En Mühim Mesele

Lider Ülke Olma Hedefinde En Mühim Mesele

Üç kıtaya hakim olan büyük bir medeniyet kuran bir milletin torunları olan Türkiye'nin ve nihai hak din olan İslam'ın dünyada bugün içinde bulunduğu durum malesef tarihine ve şanına yaraşır değildir.
Bu durumun niçin böyle olduğu irdelendiğinde tespit edilen bazı temel hakikatlerle beraber esas meselenin gözden kaçtığı görülüyor.
O da hızlı gelişmenin yaşanabileceği, yaşanması gerekirdi, 20. asrın ikinci yarısında siyasi istikrar sağlanamamış olmasıdır. Bunun bir temel sebebi askeri darbeler olup bu yara inşallah büyük ölçüde tedavi edilmiştir.
Fakat ikinci ve esas sebebi seçim sistemidir. Seçim sistemi tartışmalarının alevlendiği son zamanlarda konuşulan onca şey içinde esas mesele gözden kaçmış gibi görünüyor. Mesele ne baraj meselesi ne de seçimin dar veya daraltılmış bölge kavramıdır. Esas ve en mühim sorun koalisyon hükümetlerine sebep olacak bir yapının varlığıdır.
Koalisyonlar ise ülkeyi yönetme becerisine sahip olmayanların sürekli seçimlerde belli oy oranlarını alarak tekrar seçilmesini getirerek gelişimin önündeki en temel engel olmuştur. Çünkü 2,3,4 partinin ortak hükümet kurduğu durumlarda partiler beceriksizliklerini, iş bilmezliklerini veya artniyetliliklerini suçu başka ortaklara atarak kurtulmaktadırlar. Yani aslında kötü duruma, krize şu parti sebep oldu, biz iyi işler yapacaktık, şu ortak yaptırmadı deyip kendi seçmenini kolayca inandırarak aynı oy oranlarını yine alabilmektedir. Tekrar tekrar hükümet ortağı olmakta ve böylece yıllar geçmekte, ülke yerinde saymaktadır. Yani ülkeyi yönetenlerin sorumluluk taşımadığı, halk önünde hesap vermediği çarpık bir işleyiş kısır döngü devam edip gitmektedir. Allah'tan 2001'deki büyük kriz durumu büyük ölçüde değiştirmiştir. Fakat sistem aynı kaldığı sürece benzer süreçlerin yaşanması her zaman ihtimal dahilindedir.

DÜNYA GÜCÜ LİDER ÜLKE TÜRKİYE HEDEFİNE NASIL ULAŞILABİLİR?

DÜNYA GÜCÜ LİDER ÜLKE TÜRKİYE HEDEFİNE NASIL ULAŞILABİLİR?

Ekonomi insan topluluklarının maddi ve hizmet anlamında üretim ve tüketim ilişkilerini belirler. Bütün ekonomi sistemlerinin temel amacı maddi ve hizmet anlamında üretim arttırıp bunu(yani refahı) toplumun genelinin hizmetine adaletli sunmaktır.

AMAÇ, HEDEF TESPİTİ

Her ülke güçlü ekonomiyi de beraberinde getirecek stratejik üretim alanlarında kendi üretim teknolojilerine sahip olmalıdır. Çünkü güçlü ekonomi ve güçlü ülke esasen ülkelerin teknolojik üretim kabiliyetleriyle ilgilidir.

EKONOMİDE ALTIN KURAL

Ekonomi İşleyişinin Altın Kuralı:

Modern ekonomilerin bağlı olduğu TEMEL UNSUR DÖVİZ KURU veya başka bir deyişle yerel para biriminin yabancı ülke paraları karşısındaki değeridir.

EKONOMİDE HER ŞEY BUNA BAĞLIDIR.
Faiz, gelir dağılımı adaletsizliği, ekonomik krizler, gelişme...

İster Amerika, Almanya Japonya gibi süper gelişmiş ülkeler olsun, ister gelişmemiş ülkeler olsun, ister de Türkiye gibi gelişme yolunda olan ülkeler olsun yerel paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin doğru olması, ekonomilerin sağlıklı işlemesinin tek sebebidir. Bu veri yanlış olursa ülkelerin ekonomik faaliyetlerinin farlılığına bağlı olarak farklı süreler olsa da mutlaka her ekonomi bu yanlışlığın bedelini ekonomik kriz olarak ödemektedir.

Kapitalist ekonomi anlayışı, serbest piyasa anlayışı üzerine kurulu olup gelişmiş ülkeler, bütün dünyayı bu anlayışın prensipleri sayesinde sömürmektedir. Fakat zaman zaman kendileri de bu sebepten(döviz kuru) ekonomik krizler yaşamaktadırlar.

Son yaşanan 2008 krizi aslında insanların borçla(krediyle) yani hakkı olmadığı halde daha fazla mala sahip olma hırsından kaynaklanmış gibi görünse de bunun da temeli faize, faiz de aslında yine döviz kuru meselesine dayanır:

Kapitalist ekonominin olmazsa olmazı bankalar. Bankalar faizle para toplayıp üzerine kar koyarak isteyene satmaktadırlar. Ekonomilerinin bu şekilde yürüdüğü varsayılır.

Gelişmiş ülkeler de dahil bütün ekonomiler döviz değişkeninin doğru seviyede olmamasının bedelini er ya da geç krizle öder.

Peki bu nasıl olur?

DÜNYA GÜCÜ LİDER ÜLKE TÜRKİYE HEDEFİ

DÜNYA GÜCÜ LİDER ÜLKE TÜRKİYE HEDEFİNE NASIL ULAŞILABİLİR?

Ekonomi insan topluluklarının maddi ve hizmet anlamında üretim ve tüketim ilişkilerini belirler. Bütün ekonomi sistemlerinin temel amacı maddi ve hizmet anlamında üretim arttırıp bunu(yani refahı) toplumun genelinin hizmetine adaletli sunmaktır.

AMAÇ, HEDEF TESPİTİ

Her ülke güçlü ekonomiyi de beraberinde getirecek stratejik üretim alanlarında kendi üretim teknolojilerine sahip olmalıdır. Çünkü güçlü ekonomi ve güçlü ülke esasen ülkelerin teknolojik üretim kabiliyetleriyle ilgilidir.
Motor(araba ve uçak) üretme kabiliyeti, mikroçip üretimi, makine üretimi, kimya(özellikle ilaç) üretimi ve NÜKLEER enerji bilgisi hem ekonomik güç hem de stratejik güç olma anlamında yerli üretim kabiliyetine sahip olunması gereken alanlardır. Diğer bütün üretimlerin esası bunlara dayanır. Yoksa alt sınıf üretimlerle dünyada söz sahibi güçlü ekonomi yakalanamaz. Bunlar bir ülkenin bekası ve dünya devleti olması için elzemdir. Ayrıca ekonomik güç sadece para değildir. Mesela hiçbir üretim gücü olmayıp sırf yeraltı kaynaklarıyla para gücü olan bir ülke aslında her bakımdan dışa bağımlı demektir. Sadece ambargonun iması bile bu ülkeleri dize getirir. Onun için yerli stratejik üretim kabiliyetimizin ortaya çıkarılması çok gereklidir. Bu konuda yerli özel sektör, kamuya ürün alımları şeklinde veya kredi, vergi muafiyeti gibi imkanlarla desteklenmeli, özel sektörün yapamaması durumunda devlet eliyle bunlar geliştirilmelidir. Bunlar daha sonra yerli sermayeye özelleştirilerek kamudan çıkarılabilir.

Reklam

İçeriği paylaş