yaratilis

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Lastik Üretilen Bitki: Guayule

Dünya üzerindeki bilinen bitkilerin yaklaşık 2000 türü lastik maddesi içerir. Ancak bu bitkilerin yalnızca bir kısmından lastik üretiminde faydalanılır. Bunlardan biri olan Guayule bitkisi, Kuzey Amerika’daki yarı kurak bölgelerde bulunur. Bu bitki özellikle tekerlek lastiği yapımında kullanılır. Görünümü çalı şeklindedir ve 60cm yüksekliğindedir. Uzun yaşayan dayanıklı bir bitkidir.

Yıllık yağmur miktarı düşük olan çöllerde yaklaşık 30–40 sene yaşayabilirler. Bu bitkilerin kökleri 6 metreye kadar iner. Ana köklerin üzerinde de yoğun lif şeklinde yan kökler bulunur. Bu yan kökler vasıtası ile yana doğru 3 metre kadar yayılabilirler. Kökleri geniş alana yayılan guayule bitkisi bu sayede çöl toprağından ihtiyacı olan nemi elde eder ve kurak dönemlerde yaşamlarını sürdürebilme olanağı elde ederler. Böyle kurak koşullar olduğunda bitki diğer koruyucu mekanizmasını aktif hale getirir ki, bu da uyku halidir. Meksika’nın bazı bölgelerinde guayule bitkisi, yıllarca yağmur almadığında dahi yaşamını bu yöntemle sürdürmektedir.

Guayulede lastiğin üçte ikisi gövdesinde ve dallarında yer alır. Kalanı da köklerindedir. Guayule bitkisinin kuru olarak ortalama ağırlığının % 10’u lastik içerir. Eğer bitki bir baskı altında ise, büyüme yavaşlar ve fotosentez ürünleri lastik üretimine dönüştürülür. Hava soğuduğunda ve nem düştüğünde büyüme yavaşlar ve lastik içeriği artmaya başlar. Yapılan gözlemlerde bitkinin lastiği hiç kullanmadan en az on yıl bünyesinde bulundurduğu tespit edilmiştir.

Kuşkusuz guayule bitkisini kusursuz özelliklerle, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları örneksiz yaratan Yüce Rabbimiz yaratmıştır ve bu, O’nun sayısız yaratılış delillerinden yalnızca biridir. "Allah, herşeyin Yaratıcısı'dır. O, herşey üzerinde vekildir." (Zümer Suresi, 62)

Suda Yaşayan Bitkiler

Tuzlu suda, deniz kenarında ve bataklıklarda yaşayan bitkiler, tıpkı çölde yaşayan bitkiler gibi pek çok zorlukla karşılaşırlar. Ancak Allah bu bitkileri, sulu koşullarda yaşayabilecek şekilde yaratmıştır. Büyük bir kısmı suyun içinde olan bitkilerin gövde ve yaprakları, bu ortamda yaşamalarına imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Mesela tuzlu sularda yaşayan bitkilerin yaprakları, tıpkı çöl bitkileri gibi kalın bir deri gibidir. Bu sayede çok miktarda su depolar ve fazla sudan da zarar görmezler.
 
Bazı bitkiler ise, bulundukları bölgelerde sıkça su baskını ile karşılaşırlar. Bu da bitkinin gövdesine çok miktarda tuz girmesine neden olur. Bu elbette bitki için zararlı bir durumdur. Ancak bu bitkiler, fazla tuzdan asla zarar görmezler. Çünkü fazla tuzu gövdelerinden atan tuz bezlerine sahiptirler.
 

YARATILIŞ HAKİKATLERİ ÜZERİNDE DETAYLI DÜŞÜNMEK

Canlı ve cansız bütün varlıkları Allah yaratmıştır. Ancak yarattıkları içinde sadece insana düşünme yeteneği bahşetmiştir. Herkes, yüksek bir düşünme yeteneğine sahip olarak yaratılmış olsa da, bu yeteneği kullanan çok az insan vardır. Çoğu kişi, sadece düşünürlerin düşünüp sonuçlar üretebileceğini zanneder. Oysa Allah ayetlerinde, düşüncede derinleşmek konusunda insanların tümünü teşvik eder. Zira Allah’ın yarattıkları üzerinde derin düşünmek, ayni zamanda insanı Allah’a yaklaştıran önemli bir ibadettir.

Sudaki Mucize

Güneş sisteminde bulunan gök cisimlerinin hiçbirinde yaşamın temel kaynağı olan su bulunmaz. Oysa yeryüzünün dörtte üçü sularla kaplıdır.  İnsanlar, suyun varlığına o kadar alışıklardır ki yeryüzünün büyük bir bölümünü kaplayan suyun yaşamları için ne kadar önemli olduğunu belki de hiç düşünmezler.
 
Su, hayatın temelini oluşturan, olmaması durumunda tüm canlılığın son bulacağı, hayati değer taşıyan bir maddedir. Canlı hayatın sürmesi için gerekli tüm dengeler, suyun varlığı sayesinde devamlılığını sürdürür. Yeryüzündeki bütün canlılar  % 95 - % 50 sudan oluşur. Yaşam için son derece önemli olan su, Allah’ın bir lütfü olarak insanlara hazır olarak sunulmuştur. İnsanın suyu oluşturabilmesi için, elinde bütün hammaddeler olmasına rağmen, yoktan var edemeyeceği en önemli nimetlerden biri “su”’dur. Su, dünyanın oluştuğu esnada bir defaya mahsus olarak meydana gelmiş ve Rabbimiz tarafından canlılara sunulmuştur. Dünyanın varoluşundan bugüne kadar canlı hayatın devamını sağlayan su, aynı sudur.

Meyvelerdeki Mucize Yaratılış

Bitkiler, Allah’ın yaratma sanatındaki muhteşemliğin en çok tecelli ettiği canlılardandır. Her biri farklı renk, koku, tat ve görüntüde olan bitkilerin insanlar için çok önemli faydaları vardır. Örneğin meyve ve sebzeler insanların ihtiyacı olan pek çok vitamin ve minerali bünyesinde barındırır. Bitkiler fotosentez yaparak ihtiyacımız olan oksijeni sağlar.

Reklam

İçeriği paylaş