ŞEHİTLER NEDEN VERİLDİ VE VERİLMEYE DEVAM EDİYOR?

ŞEHİTLER NEDEN VERİLDİ VE VERİLMEYE DEVAM EDİYOR?
PKK’NIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ ...
PKK; komunist, Leninist, Stalinist bir felsefe üzerine kurulmuş bir terör örgütüdür. Amacı; ne olmayan devletlerini kurtarmak ne zulum görmeyen insanları zulumden kurtarmak, ne de demokrasiyi sağlamak. Nedir bu PKK’nın amacı?
PKK, Evrim teorisi (ki kendi içinde çelişip Big Bang teorisiylede yıkılmasına ve bilimsel kanıtlarının dahi olmamasına rağmen) temeli altında komunist ideolojiyi benimsemiş katiller topluluğudur. Komünizmi yaymak, dini inançları ortadan kaldırmak, demokrasiden uzak kendi diktatörlüklerini kurmaktır.
Bunu Terör örgütü elebaşlarının bir ifadesinde de açıkça görebiliriz: “Lenin 1900’de ne ise ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum, reel sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşaa ediyorum.” (Özgür Yaşamla Diyaloglar, s. 201)
Peki elebaşının bu zamanda olduğunu söylediği Lenin kim?
Lenin’in 1906 yılında Proletari dergisine verdiği bir yazısı; “Bizim ilgilenmekte olduğumuz olgu, silahlı mücadeledir; bu mücadele, bireyler ve küçük gruplar tarafından yürütülmektedir. Bir kesimi devrimci örgütlere ait iken, öteki kesimler (Rusya'nın belirli kesimlerinde çoğunluğu) herhangi bir devrimci örgüte bağlı değildirler. Silahlı mücadele, birbirlerinden kesinkes olarak ayrılması gereken, farklı iki amaca yöneliktir; önce, bu mücadele kişilere, liderlere ve ordu ve polisteki görevlilere suikast yapmayı amaçlar, ikinci olarak, hem hükümete ait, hem de özel kişilere ait para kaynaklarına elkoyar.”
Bütün yaşamlarını bu çürük temmelli dava için sürdüren eli kanlı bu örgüt elemanları ne para (asla) ile, ne örgüt başının hapisten çıkarılmasıyla (asla) ne toprak verilmesi (asla) ile nede silahlı mücadele ile durdurulabilir. Küçük yaştan beri hep diyalektik felsefe öğretilen –üstüne üstlük bu okul kitaplarında dahi var- yaşamın mücadeleden ibaret olduğu, insanların ruh taşımadığı aksine hayvan gibi saldırgan, bencil, hayatta kalmak için öldüren ve amaçsız olduğu fikri telkinle benimsetilmiştir. Bu hayat felsefesi olmuş düşüncede onları gelişmek için öldüren bir tür makine haline getirmiştir.
Terörü durdurmak için tek çözüm Darwinizm’in, Materyalizm’in bilimsel olmadığını bilimsel delilleriyle ispat etmek ve propagandası yapılmasını engellemektir. İnsanların yaşam amacı anlatılmalı, hayvan gibi amaçsız ve boş değil aksine Allah’ın verdiği ruhu taşıdıkları anlatılmalıdır. Saldırgan, bencil, makineleşmiş düşünceler yerine sevgi, şevkat besleyen, merhametli olan güzellikten zevk alan insanlar haline gelmelidir.

Reklam