ŞEYH ŞAMİL

Şeyh Şamil 18. Yüzyılda gösterdiği kahramanlıklarla Rusya’ yı yıllarca uğraştırmış Müslüman bir bireydir. Dağıstan’ da doğdu, öğrenimini medreselerde tamamladı.
Şeyh Şamil teşkilatlandırdığı küçük kuvvetlerle Ruslar’ a karşı mücadeleye başladı. İlk zamanlar bu direniş önemsenmedi. Çarlık Rusya’ sı bu genç hocanın kısa zamanda büyük bir tehlike yarattığını görerek üstüne toplu tüfekli birlikler yolladı. Şeyh Şamil Rus tümenlerine karşı yirmi beş yıl savaşını sürdürdü. Kahramanca mücadelesi dillere destan oldu. Ruslar’ ın Osmanlılar’ la yaptığı Kırım Savaşı’ ndan çekilmesi bütün ordusunu toplayarak Şeyh Şamil’ e saldırmasına sebep oldu. Dört yanı düşmanla çevrilen Şeyh Şamil’ in işi zorlaştı. Buna rağmen bütün gücü tükeninceye kadar savaştı. Büyük bir ordu karşısında son gücüne kadar savaşan Şeyh Şamil 1859’ da esir düştü.
Çar II. Alexander onun şerefine verdiği bir ziyafette “ sizi soframızın misafiri görmek ne büyük şeref” demiş bunun üzerine Şeyh Şamil “Asıl ben sizi soframda misafir etseydim büyük şeref duyardım cevabını vermiş. O zaman Çar “büyük adam büyük adam!” diyerek söylenmiş, hayranlığını belirtmiştir.
Şeyh Şamil’in hacca gitmesine izin verildi. İstanbul’ a uğradı sevgi seliyle karşılaştı. Osmanlı’ dan yardım istediği söylenir. Hacca gidip Mekke’ de vefat etti.

Reklam