İslami Eğitim Modeli Nasıl Olmalıdır?

İslami Eğitim Modeli Nasıl Olmalıdır?

Materyalist, kapitalist hayat anlayışının hakim olduğu çağımızda islamın ruhunu taşıyacak ve yaşayacak insanlar yetiştirmek gittikçe zorlaşmıştır. İslami bilgileri edinen insanlar bazen az, bazen çok bu yoldan uzaklaşarak mümin sıfatına yakışmayacak davranışları sergileyebilmekte yani haram veya günah tabir edilen yaşayışı normalleştirebilmektedirler. Bunda tabii ki nefis ve şeytan faktörü yani iradenin yanlışa düşebilmesi, imtihan hikmeti gözüyle bakılabilir. Fakat işin diğer bir yönü de dünyevi yaşam yönüyle materyalist, kapitalist yaşam biçimlerinin kolayca genel kabul görmesinde islami eğitimin zaafiyeti söz konusu olabilir mi? sorusudur. Bu konu üstünde islami eğitimbilimciler derin tahlil ve analizler yapabilir. Burada konunun önemine binaen genel bir çerçeve çizmek gerekirse şunlar söylenebilir. Genel anlamda dini bilgileri edinmiş olup islami hayat görüşünü benimsediğini ve yaşadığını söyleyen insanlar belli olaylar karşında yanlış olduğunu bilse de menfaat, nefis, kibir vs. sebeplerden dolayı çok kolayca ve yaygın olarak yanlış hareket etmektedirler. Kuran okumasını hatta Arapça olarak manasını bilse de gereklerine kayıtsız kalmaktadırlar. Bunun sebebi sorgulandığında sadece irade, imtihan yönüyle bakmak eksik olacaktır. Demek ki bilmek uygulamak için yeterli olmuyor. Yani insanlar biliyorlar ama işlerine gelmediği noktada çok kolay doğruluktan ayrılıyorlar. Dünyevileşmenin bir işareti. Neden acaba? Yanlış nerede? Bunun temel sebebi bilgi ve şuur farkı. Bilmek ayrı şey, şuurunda olmak ayrı şey. Buna İslami şuur ve İslami bilgi de denebilir.
Eğitim modeli konusunda belli islami prensipler yol gösterici olabilir. 1. Dünya sevgisi bütün günahların sebebini oluşturur. 2. İnsan, esasen ebedi alem için yaratılmıştır. 3. Dünya hayatı kısacık olup nefsi keyif için değil Allah'ı ilmen ve dinen tanımak, ibadet, ahlak ve imtihan için ahiret hayatına hazırlanmak için yaratılmıştır. 4. Ölüm karşında insan her zaman aciz olacaktır.
Bu hususlar ışığında dini eğitimin temel noktaları olarak şu aşamalar tespit edilebilir:
1. İnsan bu dünyaya başıboş olarak gönderilmemiştir. Diğer canlılardan farklı olarak Allah'ın emirlerine tabidir. Ölümden sonra dünya hayatının hesabını verecektir, bilgisi.
2. Hayat çok kısadır, çok çabuk geçmektedir. Ecel gizlidir. Her an gelebilir. Esasen dünyevi zevkleri elde etmek için değil ebedi aleme hazırlanmak için vardır, bilgisi.
3. Bu prensipler doğrultusunda hayatını sorgulayan insana, aklen ve manen Allah'ın varlığı, ilmi veriler ışığında kainatın Allah tarafından yaratıldığı(evrimin geçersizliği) bilgisi ve şuuru.
4. Dünyanın gerçek yüzü ve kainatın yaratılış hikmeti ve insan hayatının amacı.
5. İslamın son ve ekmel din oluşu.
6. İslami ahlak
7. Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanımak
8. İnsanların çoğunun cehenneme gidecek olması, cihad, kölelik kavramları, Recm ve El Kesme Cezaları ile Allah'ın merhametinin bağdaşması, Kur'an-ı Kerim'de Tutarsız, Çelişkili, Yanlış Bilgiler olup olmadığı gibi İnançla ve islamla ilgili bazı soruların akli mukni cevapları
İnsanın hayatı anlamaya yönelik sorular sormaya başladığı lise çağlarında sınıflara uygun şekilde yayılan bir müfradat çerçevesinde Kelam veya İman ve İslam gibi bir isim altında yıllara yayılacak bir şekilde öz olarak yukarıdaki prensiplerin farklı metin ve şekillerde verileceği bir program uygulanabilir.

Altyapı olarak küçük yaşlarda verilecek dini bilgilerin yanında bu eğitim aşamaları hakkıyla verildikten sonra veya bunlarla beraber iman, ibadet, ilmihal bilgileri gibi bilgiler de verilmeye devam edilebilir. Zaten bu şekilde İslami şuura erişen bir kişi bu bilgileri kendisi arayıp bulacaktır. Bu eğitim zinciri bu şekilde takip edilmediği için yukarıda ifade edilen aksaklıklar ortaya çıkmaktadır. Yani önce İslami imani şuur kazandıracak bir eğitim ve dini bilgilerin verileceği İslami öğretim. Bu şekilde insanlarımız imana tereddüt ve şüphe düşürecek her türlü durumun akli ve mukni cevaplarını verebilecek bir bilgi donanımına sahip olarak yetişecektir. Bu mantık ve konu dizisine göre Kimya-yı Saadet, Risale-i Nur gibi kıymetli dini eserlerin uygun bölümlerinden seçmeler yapılarak bu İslami şuur eğitimi verilebilir.

Reklam