PARA

Para ve kadınla sınanmak sınavların en çetinidir. Mücadele meydanında sırtı yere gelmeyen nice yiğitler paraya yenik düşmüşlerdir.
Parasal ilişkiler, çağdaş beşeri münasebetlerin baraj dersidir. Bu dersten kalanlar diğer tüm derslerden geçseler de beşeri münasebetler açısından sınıfta kalmışlardır. Çoğu zaman parasal ilişkiler insanların gerçek ayarını ortaya çıkaran mihenk taşı olmaktadırlar.
Para çağdaş dünyada bir mübadele aracı olduğu kadar bir savaş aracıdır. Savaşların ekonomi silahıyla yapıldığı bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle Müslüman harcadığı her kuruşun kime gittiğini kendinse bir kurşun olarak dönmeyeceğinden emin olmalıdır.
Para iyi bir hizmetkâr kötü bir efendidir. Parayı putlaştırmak çağdaş bir şirktir.

Reklam