Selefilik Sempozyumu

8 Kasim cuma gunu istanbul Eresin otelde saat 14:00 da başladi.Prof. Salih Tuğ konuşmaya ile başladı. İsav vakfi adina Prof. Ali Özek sunum konusma yapti. 20 Universite katıldı. Diyanet İşleri Başkanı katıldı ve Diyanet İşleri Başkanının konuşması kayda değer bir konuşmaydı.

Ali Özek konuşmasında şöyle dedi: islam dünyasının geri kalmasında en büyük sebepleri arasında mezhepcilik, meşrepcilik, asabiyetcilik, milliyetçilik yer almaktadir. Selefilik de istismar edilmektedir. İslam dunyasinda müslumanlar müslumanlari öldürmektedir. Bir özeleştiri yapmak zorundayiz.

islam dünyasinin geri kalmasında diger önemli husus ise Usul-ü Fıkıhtır. Araştırmadan uzak Aristo felsefesine dayanıyor.

Mısır, Pakistan, İran, Irak ve başka bir çok islam ülkesinden gelen islam alimleri de tezlerini sundular.

İSAV İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, 1970 yılında bir grup iş adamı ve ilim adamı-akademisyen tarafından kurulmuş ve ilmî faaliyet serüvenine bugün de devam etmektedir. Vakıf medeniyeti geleneğinden geldiğinin farkında ve şuurunda olan vakfımız, kuruluşundan bu yana, birinci derecede Müslüman milletimizi, ikinci derecede bütün Müslümanları ilgilendiren konularda ve mevcut problemlere çözümler üretebilmek gayesiyle ve Allah'ın inayetiyle, muhtaç olduğumuz değerli âlim, mütefekkir ve araştırıcıların yetişmesini temin etmek, hassaten bunlara çalışma imkân ve vasıtalarını sağlamak, bilhassa İslâmî sahalarda gerekli ilmî araştırmalar yapmak, yaptırmak, yapılan bu araştırmaları halka arz etmek amacıyla atılmış bir adımdır. Vakıf bu gayesini gerçekleştirmek üzere millî ve milletlerarası tartışmalı ilmî toplantılar düzenlemiş, sunulan bu tebliğ ve müzakereleri kitap halinde yayınlayarak toplumumuzun istifadesine sunmuş, hem “Tartışmalı İlmî Toplantılar” alanında hem de bu toplantı metinlerini kitaplaştırarak yayın dünyasında kaliteli bir çizginin oluşmasını sağlamıştır

Reklam