Toprak ve Yürek İşgalleri

Topraklarımızın işgal edilip yer altı ve yerüstü zengilliklerimizin talan edilmeleri bizi okadar korkutmamalı. Eğer yürekler işgal idilmeyip imanlar tahrif ve tahrip edilmemişse, gün gelir , devran döner, kaybedilenler geri alınır, yıkılanların yerine daha iyileri yapılır.
Fakat yürekler işgal edilmiş, imanlar tahrif ve tahrip edilmişse işte asıl felaket budur. Bu gerçeği iyi bilen müstekbirler ordulardan, silahlardan çok imandan korkuyorlar.
Allahım! Bedenlerde imanın iktidarı kurulmadan, topraklarda imanın iktidarı kurulamaz. Bedenlerde imanın iktidarı yıkılamaz. Bireyden ümmete ulaşan yolda imanın iktidarını gerçekleştirip şeytanların iktidarını yerle bir edecek güç ver. İnsanı imansız, imanı insansız bırakacak insanın ebedi mutluluğuna engel olup cehenneme (cehenneme yuvarlayan) zulüm odaklarını kökten kurutsunlar.
M. İSLAMOĞLU

Reklam