n/a

Mutsuz Evlilikler Hastalık Sebebi mi?

kadın ve aileDoktora gittiğimizde birtakım sorularla karşılaşırız. Hastalığın veya rahatsızlığın türüne göre soruların tipi de değişmektedir. Eğer yüksek tansiyon rahatsızlığımız var ise; Kilonuz nedir?, Başınız ağrıyor mu?, Tuzlu yağlı hamur işi çok yer misiniz?

Egzersiz yapıyor musunuz? türünden sorulara muhatap oluruz. Ancak, genelde sorulan sorular, hep fizikî hayatımızla, bedenimizle ilgili olmakta; ruhî yapımız ihmal edilip, sosyal bir varlık olduğumuz unutulmaktadır. Tıp ve psikiyatrideki gelişmelerden de biliyoruz ki, birçok hastalığın temelinde psikolojik ve ruhî, daha doğrusu insanın nefsi ve egosuyla ilgili sebepler bulunmaktadır.

 

Vicdan olmadan iman olur mu?

Kur'an'a sorunca “olmaz” diyor. Haklı olarak ilim talibi “Nerede diyor?” diye soracaktır. En iyisi Beled suresini okumak: “Ne yani, şimdi insanoğlu kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Ve “Ben (bu konuma gelmek için) kucak dolusu servet harcadım” mı diyor?

Yürek fethi

Yürek nükleer güç merkezidir.Sevdigi zaman sevdigine cennet,sevmedigi zaman nefret ettigine cehennem kesilir…

insanın kazanılması ne denli büyük bir saadetse kaybedilmesi de o denli korkunç bir felakettir...

Deneme Günlük

bu bir deneme günlüğü

Peygamber Duaları

Kur’an’da Geçen Peygamber Duaları “Ey Rabbimiz!Günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıkları bağışla. Adımlarımızı sağlamlaştır ve hakikati inkar eden kafirlere karşı bize yardım et.” (Ali İmran,3/147.) Bir fiil dua örneği olan sabır, görevde sebat edip gerekli tüm tedbirleri aldıktan sonra Allah’tan zafer dilemek” bütün peygamberlerin dualarına konu olan ortak bir tema ve ortak bir tavırdır. Bu bölümde Kur’an’da örnek gösterilen peygamber dualarını göz önüne sermeye çalışacağız.

Danimarka'nın Merve'si çok mutlu!

Danimarkalı, başörtülü ve milletvekili... Adamlar açıktan İslam düşmanlığı yaptılar ama Danimarka kadar bile olamadık! Biz başörtülü vekili Meclis'te linç ettik onlar baştacı yaptı!

Hac Rehberi - Diyanet Hac Rehberi

BİRİNCİ BÖLÜM HACLA İLGİLİ BAZI ÖN BİLGİLER I- HAC NEDİR? 1- Hac Kime Farzdır? 2- Haccın Fazileti 3- Haccın Hikmetleri II- UMRE NEDİR? III- KÂBE VE MESCİD-İ HARAM 1- Kâbe 2- Mescid-i Haram İKİNCİ BÖLÜM HACCA HAZIRLIK, HAC YOLCULUĞU VE HACCIN YAPILIŞI I- HACCA HAZIRLIK II- HAC YOLCULUĞU III- YOLCULUKTA NAMAZ IV- HACCIN EDA ŞEKİLLERİ 1- İfrad Haccı 2- Temettu Haccı 3- Kıran Haccı V- HACCIN YAPILIŞI 1- İhrama Girmek A- İhram Nedir ? B- İhrama Nasıl Girilir? a. Niyet b. Telbiye C- Kadınların İhramı D- İhrama Nerede Girilir? E- Hac İçin İhrama Ne Zaman Girilir? F- İhramlıya Yasak Olan Şeyler 2- Tavaf A- Tavaf Nedir? B- Tavafın YapılışI 3- Sa’y A- Sa’y Nedir? B- Sa’yin Yapılışı 4- Tıraş Olup İhramdan Çıkmak 5- Hac İçin İhrama Giriş ve Arafat’a Çıkış 6- Arafat’ta Öğle ve İkindi Namazlarının Birleştirilerek Kılınması 7- Arafat Vakfesi A- Vakfe Nedir? B- Arafat Vakfesinin Zamanı C- Arafat Vakfesinin Yapılışı 8- Müzdelife’de Akşam ve Yatsı Namazlarının Birleştirilerek Kılınması 9- Müzdelife Vakfesi A- Müzdelife Vakfesinin Zamanı B- Müzdelife Vakfesinin Yapılışı 10- Şeytan Taşlamak (Remy-i Cimâr) A- Taşlamanın YapılışI B- Taşlamanın Zamanı ve Atılacak Taş Sayısı a. Bayramın Birinci Günü b. Bayramın İkinci Günü c. Bayramın Üçüncü Günü d. Bayramın Dördüncü Günü C- Taşlamada Vekalet ve Atılamayan Taşların Kazası 11- Hac Kurbanı (Şükür Hedyi) 12- Tıraş Olup İhramdan Çıkma 13- Ziyaret Tavafı A- Ziyaret Tavafının Vakti B- Ziyaret Tavafının Yapılışı 14- Haccın Sa’yi 79 15- Veda Tavafı 79 VI- UYGULAMADA TEMETTU HACCI İLE İFRAD VE KIRAN HACCI ARASINDAKİ FARKLAR 1- İfrad Haccı 2- Kıran Haccı

Geçlere Din Bilgisi

DİN -Din Neye Denir -Dinin Gayesi -İslâm Dini ve Diğer Dinler İMAN -İman Ne Demektir -Kelime-i Tevhid ve Anlamı -Kelime-i Şehadet ve Anlamı İMAN ESASLARI -İman'ın Esasları Nelerdir -İman'ın Şartları ALLAH'A İMAN -Allah'a Niçin ve Nasıl İnanırız -Allah'a Şöyle İnanırız -Tevhid İnancı -Allah Sevgisi -Gerçek İman Sahibi Bir Genç MELEKLERE İMAN -Melekler Nasıl Birer Varlıktır -Büyük Melekler ve Görevleri -Meleklere İnanmanın Fayda ve Tesirleri KİTAPLARA İMAN -Allah Tarafından Gönderilen Kitaplar -Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri -Kur'an-ı Kerim'in Nazil Oluşu ve Vahiy Gerçeği -Kur'an-ı Kerim'in Yazılması ve Mushaf Haline Getirilmesi -Kur'an-ı Kerim'e Karşı Görevlerimiz PEYGAMBERLERE İMAN -Peygamber Kime Denir -Peygamberlere Olan İhtiyaç -Peygamberlerin Özellikleri ve diğer konular:

islam ilmihali - Emanet ve Ehliyet - Yusuf Kerimoğlu

Yeryüzünde Allah (cc)'ın Halifesi: İnsan Dinde Zorlama Yoktur Hakimiyet Kayıtsız ve Şartsız Allah (cc)'nındır İlim, Amel Etmek İçindir Takip Edilen Usul 1. Bölüm: Genel Bilgiler İlim Nedir? İlimlerin Sınıflandırılması İslâm Fıkhı'nın Kaynakları 1. Kitap 2. Sünnet 3. İcma-i Ümmet 4. Kıyas-ı Fukaha 5. Diğer Kaynaklar İstislah Örf ve Âdet İstihsan İctihad'ın Mahiyeti Müctehid'lerin Tabakaları Mutlak Müctehidler Mezheb'te Müctehidler Mesele'de Müctehid'ler İctihad'a Muktedir Olamayan Fukaha'nın Tabakaları Ashab-ı Tahriç Ashab-ı Tercih Ashab-ı Temyiz Mukallid-i Mahz "Hakkı Tesbit, Batılı İptal" Mücadelesi İtikadi Mezheb'lerin Teşekkülü ve Tasnifi 1. Bölümün Dipnotları 2. Bölüm: Tevhid ve Sıfat İlmi Dinin Tarifi Dinlerin Sınıflandırılması İman Nedir? İman'ın Rükünleri İman ile Amel Arasındaki Münasebet İman'ın Sahih ve Kabule Şayan Olmasının Şartları İman ve İslâm İcmali ve Tafsili İman Allahû Teâla (cc)'ya ve Sıfatlarına İman Sıfat-ı Selbiyye Vahdaniyet Bekaa Sıfatı Kıyam bi-Nefsihi Kıdem Sıfatı Muhalefetün li'l Havadis Sıfat-ı Sübutiye Hayat İlim Kudret İrade Sem'i ve Basar Kelam Binefsihi Tekvin Peygamberlere İman Peygamberan-ı Kiram'ın Sıfatları Sıdk (Doğruluk) Emanet Fetanet İsmet Tebliğ Meleklere İman Cinn'lerin Mahiyeti Kitaplara İman Vahyin Manası ve Mahiyeti Ahirete İman Kıyametin Mahiyeti ve Alâmetleri Ahiret Hayatına Ait Hadiseler Kaza ve Kadere İman İnsanların Fiilleri ve İrade Siyaset, Hilafet ve İmamet Meselesi ve diğer temel dini konular

Reklam

İçeriği paylaş