gazali

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Kimyay-ı Saadet - İmamı Gazali

GİRİŞ
İnsanın dünyadaki varlığının bir başlangıcı var ise de ahiretteki varlığı devamlı ve sonsuzdur. Maddi yapısı süfli ise de manevi ruhu ulvidir. Yaratılışının başlangıcında tıynetine kötü ve hayvani vasıfların karışıp “Şüphesiz nefs kötülüğü emreder.” tuzağına düşmüş ise de kötülükle mücadele çömleğinde ve iyiliği arama potasında bulunup çirkin ve şeytani sıfatlardan arınıp pak olur ve “Ey mutmain nefs, Rabbine dön!” nidasıyla esfel-i safilinden kurtulup ala-yı illiyine uçup uluhiyet kapısında ve Rabbinin sarayının yakınında yuva yapar. Bil ki esfel-i safilin nefsani bir hal olup şehvet ve kızgınlığa esir olmaktır. Ala-yı illiyin ise ruhani bir derece olup onun vasıtasıyla akıl, kızgınlık ve şehvete hakim olup “Haydi, iyi kullarımın arasına gir, cennetime gir!” hitabına mahzar olan kulların zümresine girer. İnsan, meleklere mahsus bu sıfatla Allahu Teala’nın cemaline o derece ünsiyet peyda eder ki ondan bir an ayrıldığı taktirde Her türlü nimet ve rahatlığa sahip olan sekiz cennetle teselli bulmaz. Demek ki noksan ve aşağı yaratılan kötü nefisler ancak mücahede ve gerçeği arama ilacı ile arınabilirler.

 

 

Alimlerin Hayatı

Alimlerin Hayatı

Ebu Hanife Şafii Malik b. Enes Ahmed b. Hanbel

Buhari İbn Mace Hasan Basri Gazali

Şeybani İbn Kesir Mevlana Hasan el-Benna

Reklam

İçeriği paylaş