freud

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Dr. Carrel’in kurtuluş için tavsiye ettiği çareler

İşte bunlar Dr. Carrel’in ikazlarının özetidir. Onun tavsiyeleri ve kurtuluş için tavsiye ettiği çareler nelerdir? Kalkınma asrının -sırf- maddeye inanma hatasının aynı zamanda maddenin ihmal edilmesi hatasına düşmeden orta yolu bulup insanın bütün yönlerini, insan hayatının bütün sahalarını dikkate alarak tashih etmenin metodu nedir? İnsanı, ihmal etmeden onu doğru yoldan saptıran Freud psikolojisine düşürmeden, hayatı felce uğratan Orta Çağ ruhbanlığına yol açmadan onu maddeye hakim kılmanın metodu nedir?
Acaba o, insanoğlunu tehdit eden bu büyük tehlikeyi derin bir şekilde kavradıktan sonra; makine medeniyetinin değiştirilmesi ve insanlığı geliştirmek için başka bir düşünce şeklinin ortaya konması ve bu sahadaki bütün görüşlerden tamamen uzaklaşma zaruretine çağırmaktan başka ne istiyor?
Biz onu hayretle dinliyor ve hayretle karşılıyoruz!
Bizler cansızlar ilminden geride kalmış olan hayat ilminin kurbanlarıyız.
Bu yaygın hastalığın yegâne ilacı kendi hakkımızda çok derin bir bilgi edinmemizdir. Bu bilgi sayesinde, modern yaşayışın şuurumuza ve vücudumuza hangi mekanizmalarla zarar verdiğini öğrenmemiz mümkün olur. Böylece çevremizdeki şartlarla nasıl intibak edeceğimizi, bunları nasıl değiştirebileceğimizi öğreneceğiz. Çünkü bunlarda bir devrim kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu bilgi, ne olduğumuzu, güçlerimizi ve bunları nasıl gerçekleştireceğimizi mümkün kılan bir metodu bulmamız için bize yol göstererek, fizyolojik zaafımızı fikri ve ahlakî hastalıklarımızı izah etmede bize yardımcı olacaktır.
Çeşitli organik ve ruhî faaliyetlerimize uymayan kuralları öğrenmek için yasak olan şeyi, mubah şeylerden ayırt etmemiz ve nefsanî arzularımızın etkisi altında kalarak muhitimizde ve kendi nefsimizde adaletli davranmak için hür olmadığımızı anlamayı ancak bu ilimler vasıtasıyla öğreniyoruz.
Hayatın tabu şartları, modern medeniyet tarafından ezildiği ve çiğnendiği müddetçe insan ilmi, bütün ilimlerin en zararlısı haline gelmiştir.

Ateizm nedir?

A) ATEİZM NEDİR? 1. Ateizmin Tanımı 2. Ateizmin Çeşitleri a. Mutlak Ateizm b. Teorik Ateizm c. Pratik Ateizm d. İlgisizlerin Ateizmi e. İdeolojik (Materyalist) Ateizm 3. Ateizm Teriminin Yanlış Kullanımı 4. Ateizmin Tarihçesi B) MUTLAK ATEİZMİN İMKÂNSIZLIĞI Tanrı Kavramının Yaygınlığı C) TEORİK ATEİZMİN TUTARSIZLIĞI 1. Ateizmin İddiaları 2. Bilimsellik ve Tanrı İnancı 3. Rasyonellik ve Tanrı İnancı 4. Mantıksallık ve Tanrı İnancı 5. Ahlâkî Özgürlük ve Tanrı İnancı D) ATEİZMİN ÇÜRÜTÜLMESİ 1. Kanıt Problemi 2. Tanrı'nın Varlığının Delilleri a. Varlık Delili (Ontolojik Kanıt) b. Âlem Delili (Kozmolojik Kanıt) c. Nizam ve Gaye Delili (Teleolojik Kanıt) Kötülük Problemi ve Ateizm d. Psikolojik Delil (Dinî Tecrübe Kanıtı) e. Ahlâk Delili E) ÇAĞIMIZDAKİ ATEİST GÖRÜŞLERİN ÇIKMAZLARI 1. Modern Ön Yargılar 1. Comte'un Pozitivizmi 2. Feuerbach'ın Antropolojik Ateizmi 3. Karl Marx'ın Sosyopolitik Ateizmi 4. Freud'ün Psikanalitik Ateizmi 5. Nietzche ve Sartre'ın Varoluşçu Ateizmi F) İDEOLOJİK ATEİZM 1. Bilimsel (Materyalist) Ateizm Dayatması 2. Bilimsel Ateizm Çarpıtması ve İslâmın Evrenselliği G) ATEİZM VE İSLÂM GERÇEĞİ 1. İslâmiyet'in Ateizme Bakışı 2. Ateizmin İslâm'a Yaklaşımı 3. Ateizm Karşısında İslâm

 

Reklam

İçeriği paylaş