islam

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

n/a

Kur’an-ı Kerim’in hayatla örtüşen üslubu

Fatih OKUMUŞ
Kur’an-ı Kerim, İslâm’ın yaşayan mucizesidir.
09/07/2008 - 10:51

 

 

Din

 

*   Allah katında din İslam’dır. (Al-i İmran, 19)

*   Kur’an bütün alemler için bir uyarıcı, bir zikirdir. (Kalem, 52)

Küreselleşme ve İslam

Dünyada eskiden beri esasen  iki büyük dünya görüşü ve güç var olmuştur. Bunlardan biri önce Hıristiyanlık esasına dayanan sonra Hıristiyanlığın belirleyiciliğini kaybedip tali unsur olduğu, yerine liberal görüşün, ferdiyetçiliğin geçtiği kapitalist Batı dünyası; diğeri ise İslamiyet’tir.

 

Hz. Peygamber ve yapıcı muhalefet

Peygamber ve muhalefet…İlk bakışta birbirine zıt iki kavram gibi duruyor. Eğer “muhalefetten” kasıt peygamberin misyonuna, getirdiği ilahi mesaja ve o mesajdan çıkardığı hükümlere muhalefet ise, muhalefetin peygamberlikle zıt köşelerde olduğu doğru.

Geçlere Din Bilgisi

DİN -Din Neye Denir -Dinin Gayesi -İslâm Dini ve Diğer Dinler İMAN -İman Ne Demektir -Kelime-i Tevhid ve Anlamı -Kelime-i Şehadet ve Anlamı İMAN ESASLARI -İman'ın Esasları Nelerdir -İman'ın Şartları ALLAH'A İMAN -Allah'a Niçin ve Nasıl İnanırız -Allah'a Şöyle İnanırız -Tevhid İnancı -Allah Sevgisi -Gerçek İman Sahibi Bir Genç MELEKLERE İMAN -Melekler Nasıl Birer Varlıktır -Büyük Melekler ve Görevleri -Meleklere İnanmanın Fayda ve Tesirleri KİTAPLARA İMAN -Allah Tarafından Gönderilen Kitaplar -Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri -Kur'an-ı Kerim'in Nazil Oluşu ve Vahiy Gerçeği -Kur'an-ı Kerim'in Yazılması ve Mushaf Haline Getirilmesi -Kur'an-ı Kerim'e Karşı Görevlerimiz PEYGAMBERLERE İMAN -Peygamber Kime Denir -Peygamberlere Olan İhtiyaç -Peygamberlerin Özellikleri ve diğer konular:

islam ilmihali - Emanet ve Ehliyet - Yusuf Kerimoğlu

Yeryüzünde Allah (cc)'ın Halifesi: İnsan Dinde Zorlama Yoktur Hakimiyet Kayıtsız ve Şartsız Allah (cc)'nındır İlim, Amel Etmek İçindir Takip Edilen Usul 1. Bölüm: Genel Bilgiler İlim Nedir? İlimlerin Sınıflandırılması İslâm Fıkhı'nın Kaynakları 1. Kitap 2. Sünnet 3. İcma-i Ümmet 4. Kıyas-ı Fukaha 5. Diğer Kaynaklar İstislah Örf ve Âdet İstihsan İctihad'ın Mahiyeti Müctehid'lerin Tabakaları Mutlak Müctehidler Mezheb'te Müctehidler Mesele'de Müctehid'ler İctihad'a Muktedir Olamayan Fukaha'nın Tabakaları Ashab-ı Tahriç Ashab-ı Tercih Ashab-ı Temyiz Mukallid-i Mahz "Hakkı Tesbit, Batılı İptal" Mücadelesi İtikadi Mezheb'lerin Teşekkülü ve Tasnifi 1. Bölümün Dipnotları 2. Bölüm: Tevhid ve Sıfat İlmi Dinin Tarifi Dinlerin Sınıflandırılması İman Nedir? İman'ın Rükünleri İman ile Amel Arasındaki Münasebet İman'ın Sahih ve Kabule Şayan Olmasının Şartları İman ve İslâm İcmali ve Tafsili İman Allahû Teâla (cc)'ya ve Sıfatlarına İman Sıfat-ı Selbiyye Vahdaniyet Bekaa Sıfatı Kıyam bi-Nefsihi Kıdem Sıfatı Muhalefetün li'l Havadis Sıfat-ı Sübutiye Hayat İlim Kudret İrade Sem'i ve Basar Kelam Binefsihi Tekvin Peygamberlere İman Peygamberan-ı Kiram'ın Sıfatları Sıdk (Doğruluk) Emanet Fetanet İsmet Tebliğ Meleklere İman Cinn'lerin Mahiyeti Kitaplara İman Vahyin Manası ve Mahiyeti Ahirete İman Kıyametin Mahiyeti ve Alâmetleri Ahiret Hayatına Ait Hadiseler Kaza ve Kadere İman İnsanların Fiilleri ve İrade Siyaset, Hilafet ve İmamet Meselesi ve diğer temel dini konular

Dinimizi Öğrenelim

ALLAH HEPİMİZİN YARATICISIDIR İnsanın Varoluşu Diğer Canlıların Varoluşu Evrenin Yaratılışı Herşeyi Yaratan Allah'tır Allah Her İnsanı Bir Kader İle Yaratmıştır ALLAH ELÇİLER ve KİTAPLAR YOLLAMIŞTIR İlk İnsan ve İlk Peygamber: Hz. Adem Hz. Nuh Peygamber Hz. İbrahim Peygamber Hz. Musa Peygamber Hz. Yunus Peygamber Hz. Yusuf Peygamber Hz. Eyüp Peygamber Hz. İsa Peygamber Peygamberimiz Hz. Muhammed MUCİZELERLE DOLU KURAN Evrenin Yaratılışı Evrenin Genişlemesi Yörüngeler Dünyanın Yuvarlak Oluşu Parmak İzi ALLAH BİZDEN NASIL BİR AHLAK İSTİYOR? Allah'ı Sevmek ve O'na Güvenmek Çevremize Karşı Göstermemiz Gereken Güzel Ahlak ALLAH'A İBADET Dua Allah'a Daha Yakın Olmak İçin Bir Yoldur ÖLÜM ve AHİRET HAYATI Ahiret Hayatı Cennet ve Cehennem Dünyadaki Sıkıntılar Cenneti Daha İyi Anlamamızı Sağlar

islam Fıkıh Ansiklopedisi

islam, islami bilgiler, sık sorulan sorular,  fıkıh, hukuk, islam hukuku, ibadet, ilmihal

Reklam

İçeriği paylaş