hukuk

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Müslümanlar ve Anayasa

Yeni Anayasa Süreci - Metin YILMAZ

Anayasalar toplumların kurucu metinleridir. İktidarı sınırlama, yöneten yönetilen ilişkisine denge getirme arayışlarının bir neticesi olarak ortaya çıkmışlar ve beşer hayatındaki gelişmelere paralel olarak “birlikte yaşamanın” teminine doğru evirilmişlerdir. Toplumlar artık farklı etnik, siyasi, dini, mezhebi kimlik sahiplerini bünyelerinde barındırmaktadır. Üstelik insanlık farklılıklara tahammülsüzlükten, farklı olanı ötekileştiren ve ikinci sınıflaştıran yaklaşımlardan, farklılıkları kabullenme ve farklılıklara rağmen birlikte yaşama fikri olgunluğuna ulaşmış bulunmaktadır. Dün çoğunluk olanın azınlık olana kendini dayatması gayet doğal kabul edilirken, bugün azınlıkların hak ve özgürlüklerinin durumu daha çok dikkat çeker hale gelmiştir. Bireyin hak ve özgürlük sahibi oluşu, dini, dili, rengi, milleti ne olursa olsun eşitliği evrensel bir değer olarak beşerin zihin kodları arasındaki yerini almıştır.

"Hüküm Allah'ındır" demek - Raşid GANNUŞİ

"Hüküm Allah'ındır." demek "Hüküm Ümmetindir." demektir.
Raşid GANNUŞİ
İslam ve demokrasiden bahsederken ne yazık ki bir grup Batılı ve Müslüman’ın da ortağı olduğu bir sanıyla karşılaşıyoruz: İslamcıların bazıları ve bazı İslam düşmanları İslam’ın demokrasiye karşı olduğu üzerinde birleşiyorlar. Bu garip ötesi bir şeydir. Siyasi bilimlerde uzman olmayan İslamcıların konumu, nesneleri basit bir şekilde sınıflandıran telkinlere dayanmaktadır ve bu, “İslami yönetim Allah’ın yönetimidir, demokrasi ise halk yönetimidir” şeklindeki bir sınıflandırmadır. Birbiriyle çelişen iki anlayış… Şu halde demokrasi küfür ve şirktir.

Borç

Mümkün olduğu kadar borçlanmayınız. Satan taraf isteniz alanı aldığına pişman etmeyiniz. Biliniz ki insaf dinin yarıdır. Allah tarafsanız önce iyice araştırıp aldanmamaya gayret ediniz.
Bir müminin borcunu geciktirip alacakların hakkını enflasyonla eritmesi zulümdür. Tefeciliğin tersinden yapılmasıdır. Oysaki Kuran faizi yasakladığı gibi alacaklısının hakkını gasp etmeyi de yasaklamıştır.” Ne zulmedenler ne de zulme uğrarlar” der.
Kapitalizmin son icadı taksit tuzağına düşmeyiniz. Gücünüzün yetmediği malı ya tasarrufunuzla ya da yakın dost ve çevreniz arasında oluşturduğunuz karz hasen sandığıyla dönüşümlü olarak ama mutlaka peşin fiyatına spot piyasadan almaya gayret ediniz.

n/a

n/a

islam Fıkıh Ansiklopedisi

islam, islami bilgiler, sık sorulan sorular,  fıkıh, hukuk, islam hukuku, ibadet, ilmihal

Reklam

İçeriği paylaş